تماس با ما

دفتر کارگاه: تهران، بلوار کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان چهارم پلاک 6 ، واحد 10

88802057 – Tel :( +9821)88013059

Fax: ( +9821)88015699

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز خدمات و فناوری دانشگاه شریف، اتاق 203

Tel :( +9821)66166224