شمارنده دیجیتال

توتالایزر – شمارنده دیجیتال
شرکت سامانه ایمن گستر هوشمند،  موفق به بومی سازی شمارنده دیجیتال یا توتالایزر برای پخش فرآورده های نفتی و در جهت نظارت و کنترل سوختگیری در انبارنفت های مهم ایران نموده است.
این محصول دارای ویژگیهای ذیل می باشد
  • اتصال دو کانال RTD
  • اتصال دو کانال ورودی 4/20mA
  • خروجی 4/20mA
  • نمایش فلوی ورودی و توتال
  • قابلیت Kf,Mf,Curation curve
  • قابلیت شبکه
  • 200 منو انتخابی
  • هشت ورودی دیجیتال و 8 خروجی رله سالید و مکانیکی برای کنترل پمپ و سولونید ولو