گلایدر ربات دریایی

گلایدر ربات دریایی

گلایدر ربات دریایی

ربات دریایی هوشمند یک قایق بدون سرنشین است که قابلیت عملیات های مختلف را از جمله نمونه برداری،نقشه برداری و اسکن بستر دریا را به عهده دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *