نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه های مختلف نفت و گاز ، پژوهش

Read more

با ما همراه باشید

info@nca.ir Company:+9821 88015699 Factory  :+9821 562 763 10  

Read more

افتخارات

اعطا عنوان شرکت دانش بنیان به شرکت سامانه ایمن گستر هوشمند از سال 1394 اختراع برتر کسب مقام اول رباتیک 2015 در خلاقیت رباتهای نمایشی شرکت دانش بنیان مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   https://irost.org/node/368

Read more

مرورگر

طراحی رباتهای زمینی و دریایی پیشرفته و سنسورهای صنعتی در فیلد نفت و گاز

Read more

محصولات ما

گلایدر ربات ریایی فتاح

مشخصات ما

شرکت دانش بنیان ایمن گستر هوشمند

شرکت دانش بنیان ایمن گستر هوشمند